Wat? Wie en waar? Hoeveel kost dit?
Schuldbemiddeling

Je schuldbemiddelaar probeert een regeling te treffen met je schuldeisers over de betaling van je schulden.

OCMW of sociaal huis in je gemeente. CAW in je buurt.

Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Gratis

Betalend

 

Collectieve schuldenregeling

Bij hoge schulden is dit een mogelijke oplossing.

Je vraagt toelating via een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. 

De rechtbank stelt een schuldbemiddelaar aan, meestal een OCMW of advocaat.

5 tot 7 jaar beheert de schuldbemiddelaar jouw geld en worden er schulden afbetaald.

Betalend. De wet bepaalt hoeveel je bemiddelaar mag aanrekenen per brief, verslag of schuldeiser.

Juridische eerstelijnsbijstand

Een advocaat geeft antwoord op eenvoudige juridische vragen.

Justitiehuis, OCMW of Sociaal huis.

Gratis

Juridische tweedelijnsbijstand

Als je een laag inkomen hebt kan een advocaat pro deo advies geven of je zaak opvolgen. 

Bureau voor Juridische Bijstand (BJB)

Advocaat

Gratis

Verzoening

Wil je een procedure voor de rechtbank vermijden? Dan kan je verzoening of minnelijke schikking aanvragen.

Problemen met huisbaas, buren of schulden tot €5000? Via vredegerecht 

Andere rechtbanken

Gratis