In deze folder lees je meer over hulpverlening bij budget- en schuldenproblemen.

Chat met een hulpverlener van het CAW

Open van maandag tot en met vrijdag van 13 tot 17 uur.

Naar de chat