Verklarende woordenlijst

aanmaning

Als u een betaling niet of niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning.

ADL-woning

Een ADL woning is een aangepaste woning of appartement die je kan huren als je zelf geen eigen woning hebt. Deze woning is vanaf de start rolstoeltoegankelijk.

activa

Activa zijn alle bezittingen (gelden, woningen,beleggingen,...) van een persoon of bedrijf.

alimentatie

Alimentatie of onderhoudsgeld is een som geld die iemand regelmatig (bv. maandelijks of jaarlijks) betaalt. Dit geld is voor de ondersteuning van kinderen, ex-partner, ...