1 Minnelijke invordering

2 Gerechtelijke invordering