Rekening of boete

Je krijgt je rekening. Die moet je betalen tegen een bepaalde datum; de betalingstermijn. Bij een aanslagbiljet is dit twee maanden.

Herinnering met nalatigheidsintresten

Aangetekende zending: herinnering

Dwangbevel

Als je na de herinneringsbrief nog niet betaalt, bezorgt de gerechtsdeurwaarder je een bevel tot betalen.

De overheid heeft daarvoor geen vonnis van de rechtbank nodig. De overheid kan zelf een dwangbevel opmaken, dat is een officieel document met dezelfde waarde als een vonnis. Daarin staat welk bedrag je binnen de 24 uur moet betalen.

Wanneer je dan nog niet betaald hebt, kan de deurwaarder beslag leggen op je loon, je uitkering of op je bezittingen zoals je bankrekening, je auto of je huis….

Verzet of beroep

Beslag