Factuur/rekening

Je krijgt een rekening of factuur. Die moet je betalen tegen een bepaalde datum; de betalingstermijn. Vaak is dit één maand.

Gratis herinnering

Herinnering of aanmaning (met schadebeding)

Ingebrekestelling

Herinnering of aanmaning

Dagvaarding of verzoekschrift

Zitting

Vonnis

De rechter heeft een uitspraak gedaan in de rechtbank, dit is een vonnis. Er wordt beslist wie wat moet betalen. 

Een vonnis is gratis. Als de rechter vindt dat jij in fout bent, en dus de schuld had moeten betalen, dan moet je de procedurekosten betalen (rechtsplegingsvergoeding, rolrecht, enz...).

Bovenop de schuld kan dit meer dan €275 kosten.

Betekening van het vonnis

Bevel tot betalen

Verzet of beroep

Beslag