1 Je post openen en lezen

2 Verzamel alle documenten

3 Gebruik een map met tussenbladen

4 Bijhouden of weggooien?

5 Proficiat!