1 Grote vaste kosten

2 Onverwachte gebeurtenissen

3 Minder inkomen

4 Voor je kinderen

5 Dromen realiseren