1 Tijdens minnelijke invordering

2 Gerechtelijke invordering