1 Tijdens minnelijke invordering

2 Tijdens gerechtelijke invordering