1 Contacteer de schuldeiser

2 In beroep gaan

3 Uitstel van betaling vragen

4 Collectieve schuldenregeling

5 Neem contact op met de beslagrechter